Vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena třemi sestavami pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii od japonské firmy SHIMADZU s UV, DAD a fluorescenční detekcí , které umožňují vysoce efektivně stanovovat analyty ze skupiny doplňkových látek a aminokyseliny, dále atomovým absorpčním spektrometrem od téže firmy s možností plamenové i ETA atomizace pro stanovení celého spektra prvků v širokém koncentračním rozsahu. Přístroj je doplněn o jednotku pro generaci hydridů pro stanovení prvků tvořících těkavé hydridy a jednotku pro generování studených par pro stanovení rtuťi.

Potřebné rozklady a extrakce jsou prováděny na nejmodernějším mikrovlnném zařízení americké firmy CEM. Tzv. základní analytika je prováděna na poloautomatech italské firmy VELP. Dusíkaté látky jsou stanovována na poloautomatu UDK159, tuk na extraktoru SER148/6 a vláknina na hydrolyzačním poloautomatu FIVE6

Součástí vybavení laboratoře je i izotachoforetický analyzátor EA 102 slovenského výrobce Villa Labeco,a.s.
ELISA pracoviště je vybaveno zařízením rakouské firmy TECAN.

K přípravě vzorků jsou používány mlýnky firmy RETCH.

Mikrobiologické parametry jsou sledovány v nově vybudované mikrobiologické laboratoři.

Pro svoz vzorků laboratoř využívá dvě osobní auta vybavená termoboxy s aktivním kompresorovým chlazením.