Centrální laboratoř Čekanice

  • Chemické a mikrobiologické rozbory krmiv
  • Kontrola medikovaných krmiv
  • Chemické a mikrobiolgické rozbory potravin
  • Rozbory vody
  • Mikrobiologická kontrola chovů
  • Poradenství v oblasti kontroly krmiv
  • Kvalifikované odběry vzorků

Laboratoř provádí chemické a mikrobiologické zkoušky od roku 2002. V roce 2006 byla akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1481. Je pověřenou laboratoří ÚSKVBL Brno pro kontrolu medikovaných krmiv.

Provádí široký sortiment zkoušek od klasických výživářských ukazatelů přes celé spektrum krmivářsky významných prvků, vitamínů a antikokcidik až po stanovení aminokyselin a vybraných medikačních látek. Do portfolia zkoušek patří i stanovení širokého spektra mykotoxinů i z hlediska bezpečnosti krmiv a potravin významné těžké kovy. V mikrobiologické oblasti je zavedeno stanovení širokého spektra krmivářsky a potravinářsky významných mikroorganismů pomocí klasických i moderních instrumentálních technik.