Nejnovější informace naleznete vždy v sekci novinky
Laboratoř vznikla z provozní laboratoře výrobce krmiv Tagrea, a.s. z rozhodnutí vedení tehdejšího holdingu Agropol v roce 2001. Po vícerých majetkových změnách se začlenila jako samostatná společnost s ručením omezeným do struktury koncernu Agrofert.

Od roku 2002 provádí poměrně široké spektrum chemických a mikrobiologických zkoušek. V roce 2006 byla akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1481. Je pověřenou laboratoří ÚSKVBL Brno pro kontrolu medikovaných krmiv. Od roku 2019 je GMP+ registrovanou laboratoří.
Provádí široký sortiment zkoušek od klasických výživářských ukazatelů přes celé spektrum krmivářsky významných prvků, vitamínů a antikokcidik až po stanovení aminokyselin a vybraných medikačních látek.

Do potrfolia zkoušek patří i stanovení širokého spektra mykotoxinů i z hlediska bezpečnosti krmiv a potravin výzmaných těžkých kovů. V mikrobiologické oblasti je zavedeno stanovení širokého spektra krmivářsky a potravinářsky významných mikroorganismů.

Vybavení laboratoře
a systém kvality

Laboratoř je vybavena třemi sestavami pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii od japonské firmy SHIMADZU s UV, DAD a fluorescenční detekcí , které umožňují vysoce efektivně stanovovat analyty ze skupiny doplňkových látek a aminokyseliny, dále atomovým absorpčním spektrometrem od téže firmy s možností plamenové i ETA atomizace pro stanovení celého spektra prvků v širokém koncentračním rozsahu. Přístroj je doplněn o jednotku pro generaci hydridů pro stanovení prvků tvořících těkavé hydridy a jednotku pro generování studených par pro stanovení rtuťi.

Laboratoř je laboratoří akreditovanou Českým akreditačním institutem podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V roce 2019 úspěšně reakreditovala podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Klienti

Mezi klienty patří nejvýznamnější výrobci krmiv a výrobci potravin v ČR. Provádíme rovněž mikrobiologickou kontrolu v chovech drůbeže a prasat

Reference
 • ADDICOO GROUP

 • AFEED Hustopeče

 • AFEED VKS Kroměříž

 • AFEED VKS Opava

 • AFEED VKS Trnava

 • Agropodnik Hodonín

 • ANIMO Žatec

 • Cerea Pardubice

 • Cerea VKS Havl.Brod

 • Cerea VKS Kutná Hora

 • Cerea VKS Smiřice

 • DOČEŠ

 • Ethanol Energy

 • EXTRUDO

 • LIPRA PORK

 • Logistics Solution

 • Mezinárodní testování drůbeže

 • MOKATE Czech

 • NAVOS

 • PMU CZ

 • Primagra Milín

 • Primagra VKS Dobroměřice

 • Primagra VKS Klatovy

 • SPV Pelhřimov

 • Vodňanská drůbež Mirovice

 • Vodňanská drůbež Modřice

 • Vodňanská drůbež Vodňany

 • Vodňanské kuře

 • Výkrm Tagrea

 • Výkrm Třebíč

 • Zemědělské služby Dynín

 • Zemědělské zásobování Plzeň

 • ZETEN

 • ZZN Pelhřimov

 • ZZN Pelhřimov VKS Záhoří

 • ZZN Polabí

 • ZZN Strakonice

U mnohých zákazníků spolupracujeme jako smluvní laboratoř ve smyslu zákona o krmivech, certifikace HACCP a GMP+.

Pro smluvní partnery jsme schopni v závislosti na nastavených podmínkách zajistit kromě akreditovaného odběru vzorků a svozu též nastavit individuální ceny.