Laboratoř v dobách koronaviru:

Provoz laboratoře je nepřerušen, omezen je pouze odběr vzorků. Sleduje aktuality.