Vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena dvěma sestavami pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii od americké firmy DIONEX a japonské firmy SHIMADZU, které umožňují vysoce efektivně stanovovat analyty ze skupiny doplňkových látek a aminokyseliny, dále atomovým absorpčním spektrometrem s možností plamenové i ETA atomizace, stanovení hydridů a studených par  – rovněž od  firmy SHIMADZU – pro stanovení celého spektra prvků v širokém koncentračním rozsahu.

Potřebné rozklady a extrakce jsou prováděny na nejmodernějším mikrovlnném zařízení americké firmy CEM.

Tzv. základní analytika (stanovení N-látek, tuku a vlákniny) je prováděna na poloautomatech italské firmy VELP.

ELISA pracoviště je vybaveno zařízením rakouské firmy TECAN.

Mikrobiologické parametry jsou sledovány v nově vybudované mikrobiologické laboratoři. Zde je kromě klasických postupů využíváno i moderních instrumentálních technik (poloautomat miniVIDAS pracující na principu fluorescenční imunoanalýzy umožňující kromě jiného efektivní kontrolu Salmonelly, Listerie, toxikogenních EC apod.).