Systém kvality

Laboratoř je akreditovanou laboratoří ČIA č. 1481 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř se aktivně zapojuje do několika systémů kontroly kvality analytické práce. Je zapojena do kruhových testů pořádaných tuzemskými i mezinárodními centry (FAPAS, FEPAS, ÚKZÚZ Brno a další). V kruhových testech je dosahováno velmi dobrých výsledků.